MAKE SPACES CREATE ENERGY

Make spaces create energy. Energy is created with people. Therefore we talk and listen, before we design. We create concepts to understand why and what kind of processes should take place. With a businesscase we analyse who and what can profit from each other. While designing, we research what kind of spaces provoke the right energy. Because we are architects and concept developers we are always able to switch between concept, businesscase and design.

Zorgen dat plekken energie creëren. Energie creëer je met mensen. Daarom gaan we in gesprek voordat we ontwerpen. We maken concepten om te doorgronden waarom en voor welke processen de ruimte gebruikt wordt. Met een businesscase kijken we wie en wat van elkaar kunnen van profiteren. Tijdens het ontwerpen onderzoeken we met wat voor een ruimte de juiste energie ontstaat? Omdat we architecten en conceptontwikkelaars zijn kunnen we altijd schakelen tussen concept, businesscase en ontwerp.